V Sokolskem domu v Škofji Loki je v okviru praznovanja slovenskega kulturnega praznika potekala tudi podelitev za naj prostovoljca 2015. Prijav je bilo manj, kot je ljudi, oziroma organizacij, ki s prostovoljnim delom dajejo dodano vrednost lokalni skupnosti. Čisto preprosto povedano – nekateri prostovoljci se ne želijo izpostavljati in tudi na pobude raznih predlagateljev se niso želeli prijaviti. So pa vsi po vrsti poudarjali, da bodo s svojim delom nadaljevali še naprej. Zahvale in priznanja sta podelila župan Občine Škofja Loka, mag. Miha Ješe in predsednik Mladinskega sveta Škofje Loke, Krištof Ramovš. Mladinski svet Škofje Loke je namreč letos po vzoru Mladinskega sveta Slovenije, ki prostovoljce izbira na nacionalnem nivoju, prevzel to nalogo na lokalnem nivoju. Zahvalo v kategoriji Prostovoljec leta 2015 v kategoriji do 30 let so prejeli: – Gašper Doljak, predlagatelj: Društvo GAHA Slovenija – Rebeka Jereb, predlagatelj: Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika – Jerneja Stanonik, predlagatelj: MDC Blok PREJEMNIK PRIZNANJA: PROSTOVOLJ LETA 2015 V OBČINI ŠKOFJA LOKA V KATEGORIJI DO 30 LET je Nejc Bončina. Predlagatelj: MDC Blok OBRAZLOŽITEV: Nejc Bončina že več let vestno in prostovoljno opravlja delo v Mladinskem dnevnem centru Blok. Dijak Gimnazije Škofja Loka je bil že v osnovni šoli spoznan za nadarjenega učenca,  v letu 2015 pa je pomagal učencem in dijakom pri učenju za kontrolne naloge in opravljanju domačih nalog. Svoje znanje širi predvsem med tiste, ki jim preglavice povzroča področje naravoslovnih predmetov, kot sta matematika in fizika. Bil je član Zveze tabornikov Slovenije, kjer si je nabral neformalna znanja, kar mu koristi predvsem pri organizaciji raznih delavnic in športnih aktivnosti, kot so nogometni turnir, rolanje po Sorškem polju, trening atletike na stadionu. Pri svojem delu v MDC Blok se ukvarja predvsem s socialno izključenimi in ogroženimi otroci. Prostovoljstvo opravlja tudi v okviru projekta MEPI, kjer je dosegel srebrno stopnjo, je pa tik pred zlato. Nejca označujejo za popolnoma samostojnega pri svojem delu, stoji za svojimi besedami, predvsem pa je dober zgled za širjenje prostovoljstva med mladimi, oziroma kot so poudarili njegovi predlagatelji – njegov vpliv na mikro-organe lokalne skupnosti v dolgoročnem smislu pomeni še več prostovoljcev, ki ga bodo želeli posnemati.


  Zahvalo v kategoriji Prostovoljec leta 2015 v kategoriji nad 30 let prejmejo: – Borjana Koželj, predlagatelj: Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje – Rudolf Franc Zadnik, predlagatelj: Rdeči križ Slovenije, območno združenje Škofja Loka PREJEMNIK PRIZNANJA: PROSTOVOLJ LETA 2015 V OBČINI ŠKOFJA LOKA V KATEGORIJI NAD 30 LET sta Francka in Pavle Pokorn. Predlagatelj: Prosvetno društvo Sotočje, Škofja Loka. OBRAZLOŽITEV: Francka in Pavle Pokorn sta člana Prosvetnega društva Sotočje in kot so zapisali v prijavi – vedno delata skupaj, sta tandem, usmerjena v isti cilj, predvsem pa v pomoč drugim, zato ju skupaj predlagajo za eno priznanje. Od leta 2000, ko je Francka prebolela težko bolezen, jemljeta življenje in zdravje kot dar in skušata pomagati, kjerkoli je mogoče. In tako je bilo tudi v letu 2015. Sodelovala sta v Prosvetnem društvu Sotočje, pri Škofjeloškem Pasijonu, v župniji Stara Loka in v Klubu Lubnikarjev. Bila sta organizatorja in hkrati glavna izvajalca pri predstavitvi in pokušini postnih jedi na stojnicah pred uprizoritvami Pasijona, stare loške jedi sta radiu Sora in Radiu Slovenija in v oddaji Dobro jutro na televiziji Slovenija, na splošno pa sta s popularizacijo starih jedi širila kulturno obzorje Škofjeločanov. Francka je kot šivilja in garderoberka sodelovala pri pripravi kostumov za Pasijon 2015, organizirala sta kiparsko delavnico za otroke, bila animatorja na delavnici butaric in adventnih venčkov, ob nedeljah in praznikih sta pomagala oskrbovancem v Centru slepih in slabovidnih v Škofji Loki, v Klubu Lubnikarjev sta zadnjih 22 let vodila evidenco vzponov na Lubnik, sodelovala sta na Historialu, pa na Semanjem dnevu na Ožboltu, v imenu Karitasa in župnije Stara Loka pa zadnjih deset let pišeta čestitke občanom starejšim od 75 let za naselje Podlubnik. Če potegnemo črto, lahko rečemo, da je prostovoljstvo način njunega življenja in delovanja.


Zahvalo v kategoriji Prostovoljski projekt leta 2015 v Občini Škofja Loka prejme Škofjeloški pasijon, vodja projekta Matej Mohorič Peternelj. Predlagatelj: Prosvetno društvo Sotočje PREJEMNIK PRIZNANJA: PROSTOVOLJSKI PROJEKT LETA 2015 V OBČINI ŠKOFJA LOKA je Pravljična dežela Gorajte, vodja projekta Danica Kordež.Predlagatelj: Društvo Oddih Gorajte. OBRAZLOŽITEV: Projekt Pravljična dežela Gorajte je projekt namenjen otrokom vseh starosti. Z njim otrokom, kot tudi vsem ostalim obiskovalcem popestrijo prednovoletni čas in dodajajo pestrost prireditvam v tem letnem času. Projekt je svoje dobro ime ponesel tudi izven občine Škofja Loka, saj je iz knjige vtisov, poleg navdušenosti obiskovalcev moč zaslediti, da so le-ti iz vseh koncev Slovenije, ter celo iz sosednjih Avstrije in Italije. Poleg otroškega razvedrila se preko prostovoljskega projekta odvija tudi obdarovanje odraslih z motnjo v duševnem razvoju. Brezplačni projekt Pravljična dežela Gorajte se izvaja neprekinjeno že od leta 2010, ko sta idejna ustanovitelja Danica Kordež in Boštjan Sečnik postavila prve pravljične kulise, v letu 2015 pa je sprehod skozi živi svet pravljic obiskalo preko 10.000 ljudi. Pri projektu je vsak dan sodelovali 35 prostovoljcev, ki so v šestnajstih dneh organizirali kar 48 predstav. Vsem nagrajencem in nominirancem čestitamo, z natečajem pa želimo predvsem promovirati prostovoljstvo v našem mestu in skupaj z Občino Škofja Loka izraziti vsaj minimalno gesto hvaležnosti za vse, kar prostovoljci prispevajo lokalnemu prebivalstvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *