Ljubljana, 8. september 2015 – Dr. Dušan Mramor je včeraj na novinarski konferenci predstavil glavne dosežke Ministrstva za finance v prvem letu mandata te Vlade, med katerimi je bil kot dosežek izpostavljeno tudi znižanje deleža brezposelnih mladih iz 20,4 % na 16,7 %.

Navajanje podatkov pa ni bilo pravilno, saj so bili uporabljeni podatki, kijih beleži Eurostat in se nanašajo na mlade pod 25. letom starosti, v Sloveniji pa je definicija mladih 29. leta starosti.  Zavod za zaposlovanje (ZRSZ), ki beleži podatke o brezposelnosti mladih (do 29. leta) je julija 2015 objavil, da le-ta znaša 22,6%. Podatki ZRSZ tudi kažejo, da je delež iskalcev prve zaposlitve med mladimi izredno visok in narašča že nekaj let zapored. Med brezposelnimi mladimi je visok tudi delež dolgotrajno brezposelnih, saj je 32,7 % vseh mladih prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb že več kot 12 mesecev. Po preračunih UMAR-ja (Poročilo o razvoju 2015) je Slovenija na prvem mestu v EU tudi po deležu začasnih zaposlitev med mladimi. Med začasne zaposlitve se šteje pogodbe za določen čas, študentsko delo ter delo preko podjemnih in avtorskih pogodb. Prav tako je Slovenija na prvem mestu v EU po deležu zaposlitev mladih za določen čas, ki mlade postavlja v neenakopraven položaj na trgu dela. O velikih uspehih pri položaju mladih na trgu dela je torej težko govoriti.  Na Mladinskem svetu Slovenije tako poudarjajo, da smo mladi zaskrbljeni nad uporabo različnih virov podatkov ministrstev v tej Vladi, ko se govori o brezposelnosti mladih in dodeljevanju zaslug za njihovo zniževanje. Od Ministrstva za finance bi tako pričakovali, da pred navajanjem takšnih podatkov ne izbira najbolj všečnih podatkov za lastno promocijo, ampak najbolj relevantne, ki jih mesečno beleži ZRSZ in so javno objavljeni na njihovi spletni strani. povzeto po www.mss.si

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *