Kdo smo

Klub škofjeloških študentov, KŠŠ Poslanstvo Poslanstvo in namen KŠŠ-ja je predvsem v tem, da se na regionalni ravni organizira in subvencionira čim večje število dogodkov in dejavnosti, namenjene predvsem študentom in dijakom. Te dejavnosti so kulturne, športne in izobraževalne. Poleg tega pa organiziramo tudi dogodke z zabavno vsebino (beri žurke). Dejavnosti so namenjene pridobivanju izkušenj, znanstev in kakovostnemu preživljanju prostega časa. Vizija V Klub škofjeloških študentov želimo, da bi z aktivnostmi pridobili čim več dejavnih dijakov in študentov, ki bi sodelovali pri organizaciji dogodkov in dejavnosti in aktivno sodelovali pri mladinskem dogajanju v Škofji Loki. Projekti:
 • Živ žav
 • Škisova tržnica
 • Brucovanje
 • Športna sekcija (najem dvorane in igrišča, pohodi, smučanje)
 • Subvencije za dijake in študente
 • Manjši dogodki (bowling, kino, etc.)
Atelje CLOBB je kulturno izobraževalni center namenjen razvoju umetniške ustvarjalnosti različnih populacij. Omogoča izvedbo širokega spektra umetniških dejavnosti; od izpeljave delavnic in tečajev do možnosti nemotenega individualnega ustvarjanja, kot so grafika, fotografija, slikarstvo, keramika, umetniška knjižnica in pedagoško delo. Naše delo zajema:
 • likovne delavnice za otroke
 • tečaji za študente in dijake za vpis na srednje šole in fakultete
 • delavnice in tečaji za ostale
 • projekti na področju kulture in umetnosti (razstave, performansi)
MKC Pri Rdeči Ostrigi je mladinski kulturni center, ki pa kljub nazivu nikakor ne izključuje starejše populacije. Njegov osrednji namen je predvsem izobraževanje mladih na področju kulturne produkcije in z njo povezanih aktivnosti. V povezavi s tem se izoblikuje tudi pester program, kjer svoje mesto najdejo koncerti, tematski glasbeni dogodki, gledališke predstave, fotografske in stripovske razstave, takšna in drugačna predavanja in razne umetniške intervencije.
Kulturno umetniško društvo Jadran je društvo, ustanovljeno s strani mladih entuziastov, ki so bili v zadnjih letih zelo aktivni predvsem na področju kulture in umetnosti. Osnovni namen društva je združevanje ljudi, ki želijo prispevati k razvoju in povezovanju kulturnih dejavnosti, umetnosti, znanosti, izobraževanja, mladinskega dela, raziskovanja, pedagoških, promocijskih in socialnih dejavnosti, hkrati pa s tem podpirati umetniško ustvarjanje in kulturno dogajanje v Škofji Loki in širše.
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika   deluje neprekinjeno od svoje ustanovitve 28. marca 1954 kot samostojna mladinska organizacija na območju Škofje Loke. Deluje v skladu z namenom, načeli in metodo svetovnega skavtskega gibanja. Že od ustanovitve smo člani Zveze tabornikov Slovenije – ZTS, največje prostovoljne mladinske organizacije v Sloveniji, ki je polnopravna članica Svetovne organizacije skavtskega gibanja – WOSM.   Namen skavtskega gibanja in s tem tudi RSK je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti. Z aktivnostmi, sestanki in akcijami se trudimo mladim ponuditi kar najbolj celostno izobraževanje z učenjem skozi igro in delo. Spoštujemo naravo in taborniške zakone ter verjamemo, da prave rezultate prinese le delo po načelu mladi za mlade.   Rod šteje preko 240 članov, ki delujejo na celotnem območju Škofje Loke. Organizirani smo v 5 družin; to so večje skupine tabornikov podobne starosti. Znotraj njih pa smo povezani v vode in klube; to so manjše skupine tabornikov, v katerih je do deset članov iste starosti, vodi pa jih za to posebej usposobljen vodnik/ca.   Program:   Glavni projekti čez leto:
 •         Glas svobodne Jelovice (orientacijsko tekmovanje)
 •         Golažijada
 •         Avtoorientacija
 •         Tabori + jesenovanje/zimovanje
Ostalo:
 •         tedenski/mesečni sestanki vodov in posameznih družin
 •         dan tabornikov
 •         aktivnosti po družinah (tematski večeri…)
Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI – GAHA Slovenia Naše društvo združuje mlade iz cele Slovenije, ki so v programu MEPI že zaključili zlato stopnjo ali pa se na njej aktivno udejstvujejo. MEPI se je v Sloveniji začel prav v Škofji Loki, sedaj pa se uspešno širi, zaenkrat pa je najbolj prisoten na Gorenjskem. Največ prejemnikov zlatega priznanja prihaja prav iz Škofje Loke, tako da je večina naših članov Ločanov. Naš namen je mlade, ki so sodelovali v programu, obdržati v naših vrstah in jim omogočiti, da z aktivnostmi nadaljujejo in vračajo v program. Trudimo se širiti program MEPI po Sloveniji (predvsem predstavitve na osnovnih in srednjih šolah), pomagamo izvajalcem (veliko sodelujemo z vsemi osnovnimi šolami in gimnazijo iz Škofje Loke), letos smo pridobili licenco za izvajanje programa, tako da pripravljamo študentsko skupino, v okviru Zavoda O pa smo MEPI ponudili mladim, ki drugje nimajo priložnosti sodelovati v programu. Eden večjih projektov je enotedenski tabor za socialno ogrožene otroke iz Ljubljane. V sodelovanju s CSD Škofja Loka v božičnem času zbiramo darila za otroke.
Projekti:
 • tabor za socialno ogrožene otroke
 • vseslovenska odprava (del programa MEPI)
 • zbiranje božičnih daril za otroke (v sodelovanju s CSD Škofja Loka)
 • pomoč izvajalcem na šolah
 • širjenje programa (predstavitve, predavanja)
 • izobraževanje članov (tečaji za mentorje in inštruktorje)
 • mednarodne izmenjave (Irska, Nizozeska,…)
 • dogodki družabne, športne in prostovoljske narave (sodelovanje pri Očistimo Slovenijo, Bosi tek, preživetje v naravi…)
Loški Skavti Poslanstvo Poslanstvo Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS*) je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. * Loški skavti smo lokalna enota ZSKSS. Vizija Steg grajskih zamorcev – Škofja Loka 1 je zelo dobro organizirana skavtska skupina, poudarja vrednote ZSKSS, vzgaja celostno in skrbi, da ne prihaja do kriz v odnosih znotraj stega ter z zunanjimi skupnostmi. Nudi priložnost za kvalitetno rast skupnosti mladih ljudi, ki jih skavtstvo zanima. Deluje na najvišjem možnem nivoju in gradi na bistvu skavtstva – vzgoji za odgovorne državljane, kar se kaže v lokalni skupnosti. Številčno je močan, trdna pa je tudi povezanost med poljanskim in škofjeloškim delom (predvsem preko voditeljev). Skavti imajo zasluženo priznanje, prepoznavnost, spoštovanje, ugled in podporo lokalne skupnosti in so lahko odkrito ponosni na svoje skavtstvo. Skavtstvo še naprej ostaja izziv za prihajajoče generacije mladih. Projekti Našteti so projekti, ki imajo potencial, da so zanimivi tudi za ostale. Interni, članski in katoliško obarvani projekti so izpuščeni.
 • Stegov gala ples
 • Pokal Loka
 • Škofjeloški pasijon
 • Dan zemlje, čistilna akcija
 • Prekaljeni mački (preživetje v naravi)
Področja, ki jih (lahko) pokrivamo:
 • Skavtske veščine (vozli, zgradbe, ognji, bivaki …)
 • Orientacija
 • Team buildingi
 • Lovi na zaklade
 • Preživetje v naravi
 • Adrenalinske proge
 • Kuhanje (v naravi)
 • Delo z otroki in mladimi
 • Ustvarjalne delavnice
 • Animacija, igre
Izposejevalnica:
 • Vojaški šotor: 4 členi zelene barve in 5 členov bele barve
 • Iglu šotor
 • Ozvočenje Yamaha Stagepass 400i 360W RMS (2 zvočnika, mešalka, mikrofon, kabli)
 • Kuhinjska oprema (gorilniki, posoda, rezervoarji, vedra gasilske mize in klopi …)
 • Podaljški, reflektorji
 • Statične vrvi 20 – 50 m
 • Plezalna oprema (pasovi, vponke, vrvi)
MMC Pulsar MMC je tehnični laboratorij, ki je namenjen razvijanju tehničnih znanj mladih, medgeneracijskem sodelovanju, nabiranju strokovnih izkušenj in realiziranju projektov na področjih računalništva, strojnega inženirstva, mehatronike, elektronike, robotike, tehnično informiranje lokalne skupnosti itd. MMC je tehnični laboratorij, ki mladim omogoča prvi korak iz izobraževalne institucije v svet idejnih zasnov, projektnega dela, inženirstva, ustvarjanja in izvajanja najbolj norih idej, ki si jih lahko zamislijo. Način dela: Projektno delovanje, z interno ekipo MMC, ki izvaja program. Cilji so osebnostna in strokovna rast mladih, tako v smislu pridobivanja strokovnih izkušenj in znanj kot učenje sodelovanja in izvajanja projektov v vseh nivojih, od idejne zasnove do realizacije. Projektno delovanje, z interno ekipo MMC, ki izvaja program. Cilji so osebnostna in strokovna rast mladih, tako v smislu pridobivanja strokovnih izkušenj in znanj kot učenje sodelovanja in izvajanja projektov v vseh nivojih, od idejne zasnove do realizacije. Izvaja se letni program Izvedba se evalvira enkrat mesečno na rednih sestankih Želje mladih se upošteva v odprtih dejavnostih, ki so namenjene trenutnim potrebam in željam, na rednih sestankih se usmerja ideje in odloča kateri projekti gredo v evalvacijo, pripravo idejne zasnove ali izvedbe Program MMC se deli na naslednje dejavnosti: Izobraževalni projekti namenjeni izobraževanju mladih: Tehnična šola: predavanja, v sodelovanju z ostrigo Tehnični dnevi Jezikovni tečaji Strokovne delavnice na področju 3D printanja, informatike, multimedijske vsebine, dizajn, robotika, web,… vsaj trikrat na teden Jezikovni tečaji Ostalo po potrebi Izobraževalni projekti za izven: (upokojenci, javnost) Fotografija Računalništvo Upokojenci Simbioza Jezikovni tečaji Projektno delovanje: mladi se učijo organizirati, izvajati projekte, itd. Laboratorij MMC: delavnica izvajanja inženirskih projektov Velik MMC jev projekt, risanka, balon, simpozij Druženje in prosti čas: Redni sestanki enkrat mesečno, kjer se išče ideje, evalvira delovanje in pripravlja za naprej Letni zbor in delovni vikend Čistilna in servisna akcija Sodelovanje MMC ja pri kulturnem programu ostrige in klubu študentov, gamers, MMc muzej stare računalniške opreme, ki se nenehno dodaja »Izposojevalnik«: Učilnica z 8 delovnimi postajami opremljenimi z raznimi čitalci kartic, osnovno in strokovno programsko opremo na področju multimedije, belo tablo, projektorjom, stoli in mizami za 15 – 20 ljudi. Fotografska oprema (aparat, 3 dodatni objektivei, luči, stojala, itd.) Snemalna oprema ki zajema 2 HD kamere z pripadajočo opremo. Zoom snemalnik zvoka z mikrofoni Projektor (2x) Arhivirna postaja (analog to digital) Stežniški prostor Usposobljen kader za razno multimedijsko pomoč, svetovanje, izdelavo(videomontaža, spletne strani itd…)